Comparison of Swarming Tendency and Defensive Behavior of Yığılca Local and Other Commonly Used Honeybee Genotypes in Turkey


Gösterit A., Çıkılı Y., Kekeçoğlu M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.4, pp.595-598, 2012 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.9775/kvfd.2011.5996
  • Journal Name: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.595-598
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

In this study, swarming tendency and defensive behavior of Yığılca local honeybee were determined and compared with other commonly used honeybee genotypes in Turkey. Colonies were headed by naturally mated queens and 10 colonies of Yığılca local honeybee, 12 colonies of of Apis mellifera caucasica cross and 12 colonies of of Apis mellifera anatoliaca cross were used in the experiment. In swarming season, Yığılca honeybee colonies constructed more queen cells (49.86±18.00) than both A.m. anatoliaca cross (13.00±7.00) and A.m. caucasica (8.00±1.15) cross colonies. Similarly, according to results of sting test, the highest number of stings was determined in Yığılca honeybee colonies (18.38±4.24), followed by A.m. anatoliaca (5.50±2.15) and A.m. caucasica (3.75±0.62) crosses. Results showed that Yığılca local honeybee genotype has a more swarming tendency and is more defensive than A.m. anatoliaca and A.m. caucasica crosses.

Bu çalışmada, Yığılca yerel bal arısının oğul verme eğilimi ve savunma davranışının belirlenmesi ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan diğer bal arısı genotipleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, doğal çiftleşmiş ana arılar ile oluşturulan Yığılca bal arısı genotipinden 10 koloni, Anadolu ve Kafkas ırkı melezlerinden ise 12’şer koloni olmak üzere toplam 34 adet bal arısı kolonisi kullanılmıştır. Oğul verme mevsimi süresince Yığılca bal arısı kolonilerinin (49.86±18.00) hem Anadolu ırkı melezi kolonilerinden (13.00±7.00) hem de Kafkas ırkı melezi kolonilerinden (8.00±1.15) daha fazla ana arı yüksüğü yaptıkları belirlenmiştir. Benzer şekilde sokma testi sonuçlarına göre, en yüksek iğne sayısı Yığılca bal arısı kolonilerinde (18.38±4.24) belirlenirken, bu grubu Anadolu ırkı melezi (5.50±2.15) ve Kafkas ırkı melezi (3.75±0.62) koloniler takip etmiştir. Araştırma sonuçları Yığılca yerel bal arısı genotipinin Anadolu ve Kafkas ırkı melezlerine göre daha fazla oğul verme eğilimi gösterdiği ve daha hırçın olduğunu ortaya koymuştur.