Turizm Destinasyonunun Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlayabilmesinde Doğal ve Tarihi Çevrenin Önemi: Çanakkale Örneği


BOZ M.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.146-158, 2019 (Peer-Reviewed Journal)