USE OF AR AND VR TECHNOLOGIES IN CINEMA DURING PRODUCTION PROCESS


Doğru H. Ç.

IMASCON 2020 - Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, 19 - 20 June 2020, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.105

Abstract

Technology guides the production processes in the field of cinema and visual media, as in all areas of life. The technologies that will save time and carry the result forward in a positive direction for the economically high-budget cinema and connected sectors have rapidly become involved in production practice. The concepts of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are technological developments that are frequently encountered in today's world and that the end user is rapidly adapting. Due to hardware needs, these visual interactive communication methods that are slow to meet with the end user quickly become more useful. The preliminary stages of production, which will take place in cinema and other related fields, are of great importance for the smooth progress of production. The AR and VR technologies that will be used during all these preparations for cinematography and art management include tools that will contribute to artistic creativity, economy and time efficiency in order to see a precursor replica of all the content to be produced.

Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi sinema ve görsel medya alanında da üretim süreçlerine yön vermektedir. Ekonomik olarak yüksek bütçelere sahip sinema ve bağlantılı sektörler için zaman kazandıracak ve sonucu pozitif yönde ileriye taşıyacak teknolojiler, hızla üretim pratiğine dahil olmuşlardır. Arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) kavramları günümüz dünyasının sıkça karşılaştığı ve son kullanıcının hızla adapte olduğu teknolojik gelişmelerdir. Donanımsal ihtiyaçlar sebebi ile son kullanıcı ile buluşması konusunda yavaş ilerleyen bu görsel etkileşimli iletişim yöntemleri hızla daha kullanışlı hale gelmektedirler. Sinema ve diğer bağlantılı alanlarda gerçekleşecek prodüksiyonun ön hazırlık aşamaları, üretimin sorunsuz ilerleyebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sinematografiye ve sanat yönetimine ait bütün bu hazırlıklar sırasında kullanılacak AR ve VR teknolojileri üretilecek bütün içeriğin öncül bir replikasını görmek açısından, sanatsal yaratıcılığa, ekonomiye ve zaman verimliliğine katkı sağlayacak araçlar içermektedirler.