Psoriasis Tedavisinde Kullanılan Retinoidlere Yanıtta Mevcut Durum ve Nano-Lipoidal Taşıyıcılara Dayalı Yeni Tedavi Yaklaşımı


HIZ M. M.

III. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NANOKON-2014), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2014, ss.77-79

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.77-79

Özet

Psoriasis (Sedef), tüm dünya nüfusunun % 2’sine etki etmekle birlikte, çeşitli ülkeler ve ırklar arasında hastalığın sıklığı % 0.5-6.5 oranlarında değişmektedir. Psoriasis remisyon ve nüksler ile seyretmesine bağlı olarak hasta ömür boyu tedaviye gereksinim duymaktadır.  Bu çalışma da psoriasis tedavisinde kullanılan sistemik ve topikal retinoid kullanımı sonucunda hastaların lezyonlarında ki iyileşme, istenmeyen yan etkilerin görünmesi ve tedavi memnuniyeti gibi çeşitli parametreler göz önüne alınarak hastaların retinoik asit tedavisinden memnuniyetleri 250 psoriasis hastasında değerlendirildi. Psoriasis tedavisinde kullanılan topikal ve sistemik retinoidlerin foto instabilitesi ve yüksek lipofilik özelliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı psoriasis olgularında retinoidlerin kullanımlarının önemi üzerinde durularak, biyo yararlanımın arttırılmasına yönelik olarak retinoidlerin taşınmasından sorumlu nano-lipidal taşıyıcıların absorsiyon, biyoyararlanım, fotostabilite ve anti- psoriatik aktivite gibi çeşitli parametrelerinin yüksek nano lipoidal taşıyıcı sistemlerin önemini ortaya koymaktır.