Yüksek İnvertaz Aktivitesine Sahip Non-Saccharomyces Maya Türü: Starmerella bacillaris


TURGUT GENÇ T., GÜNAY M.

II. Ulusal Mikoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2015, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Üzüm şeker içeriğinin yüksek olması nedeniyle mayalar için oldukça elverişli bir habitat oluşturmaktadır. Üzüm fermentasyon aşamalarından izole edilerek tür tanımlaması yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak üzümün doğal yüzey maya florasının belirlenmesi ve enzimatik aktivitelerini içeren çalışma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle araştırmamızda farklı üzümlerin yüzeyinden izole edilen non-Saccharomyces maya türleri arasından yüksek invertaz enzim aktivitesine sahip maya türlerinin izolasyonu ve moleküler olarak tanımlanması yapıldı. Çalışmamızda kullanılan üzüm örnekleri Bozcaada ve Gelibolu’daki bağlardan toplandı. Tartımları yapılan üzüm örneklerinin homojenizasyon işlemi ardından YGCA petrilerine ekimleri yapıldı. İnkübasyonun ardından rastgele seçilen maya örnekleri YPSuc Agar besi ortamına ekimleri yapışarak sukroz hidroliz edebilen mayalar seçildi. Seçilen maya örneklerinin morfolojik olarak ve ardından API ID32C test sistemiyle tür tanımlamaları yapıldı. Tanımlanan maya türlerinin invertaz enzim aktviteleri ölçüldü. İnvertaz aktivitesine sahip tüm örneklerin genomik DNA izolasyonları yapıldı. ITS1–5.8S rDNA–ITS2 bölgesi ve D1/D2 bölgesi PCR yöntemiyle çoğaltılarak dizi analizleri yaptırıldı. Dizi analiz sonuçlarına göre DNA dizi benzerlik analizi NCBI tarafından sunulan BLAST programı kullanılarak homoloji gösteren türler belirlendi. Çalışmamız sonucunda tanımlanan 25 farklı maya türünden 15 maya türü sukrozu hidroliz ettiği belirlendi. SUC+ maya türlerinden yalnızca bir maya türünün yüksek invertaz aktivitesine sahip olduğu belirlendi. Maya türüne ait 19 maya suşunun ITS1–5.8S rDNA–ITS2 bölgelerine ait PCR ürünlerinin bant büyüklüğü yaklaşık olarak 450-470bp olduğu belirlendi. PCR ürünlerinin dizi analizi sonucunda ise, API ID32C kit sistemiyle C. holmii olarak tanımlanan maya türünün, Candida zemplinina ve Starmerella bacillaris türleriyle %98-99 oranlarında homoloji gösterdiği belirlendi. D1/D2 bölgelerine ait dizi analizi sonucunda ise S. bacillaris türüyle %100 homolojiye sahip olduğu belirlendi. Son yapılan çalışmalarda sonucunda C. zemplinina maya türü S. bacillaris türünün sinonimi olarak kabul edilerek bu türe ait örnekler S. bacillaris olarak güncellenmektedir. Bu nedenle çalışmamızda izole edilen yüksek invertaz aktivitesine sahip maya türü S. bacillaris olarak tanımlandı.