Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Kişilik Özeliliklerinin Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


ÖZKAN Ç., BOZ M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.245-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)