Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Kişilik Özeliliklerinin Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


ÖZKAN Ç. , BOZ M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.245-264, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18092/ulikidince.432752
  • Title of Journal : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Page Numbers: pp.245-264