Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz


YELKİKALAN N., AKATAY A., YILDIRIM H. M., KARADENİZ Y., KÖSE C., KONCAGÜL Ö., ...More

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.19, pp.51-59, 2010 (Peer-Reviewed Journal)