TÜRKİYE’DE DİZİ SEKTÖRÜ VE DIŞ SATIM OLANAKLARI: MEDYAPIM ÖRNEĞİ


Yenğin D. (Editor)

İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Televizyon, kitlelere ses ile ulaşan radyoya bir yenilik katmış ve görüntüyü iletmesiyle yeni bir kitle iletişim şekli doğurmuştur. Bu yeni iletişim aracı her yeni icat gibi zaman içinde birçok dönüşüme uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Öncelerinde siyah beyaz yayın yapan televizyon ardından renkli yayıncılığa geçmiş, günümüzde ise teknik gelişmelerinin yanı sıra internet teknolojilerini de içine dahil ederek bireye özel içerik üretebilmesiyle yayıncılık anlamında yeni bir etki yaratmıştır.

Türkiye’de ise televizyonculuk 1960’lı yıllarda TRT tekeli ile siyah beyaz olarak hayatına başlamıştır. 1984 yılında renkli ekrana geçen Türkiye’de TRT’nin tekelliği ise 1990’lı yıllarda özel kanalların kuruluşuna kadar devam etmiştir. Bu zaman diliminde Türkiye’de hem yerli hem yabancı diziler ve filmler yayınlanmış ve büyük ilgi toplamıştır.

Türkiye’de televizyonun ortaya çıkışından bu yana televizyon yayıncılığında dizi yayıncılığı önemli bir yer kaplamıştır. Edebiyat uyarlamaları, yerli ve yabancı yapımlar başlıca olmak üzere dönem dönem birçok dizi yapımı televizyonda kendine yer bulmuştur. Dizi sektöründe ilk yıllarda yurtdışından, özellikle de Amerika’dan yabancı yapımlar ithal edilerek Türk halkına sunulmuştur. Türkiye’nin dizi ihracatı ise 1970’li yıllarda sınırlı olarak başlamış, 2000’li yılların ardından ise yurt dışından ithal edilen dizilerin sayısı azalarak Türkiye’nin dizi ihracatı hareketlenmiştir. Hem ticari hem kültürel olarak gelişime ve yükselişe imkân sağlayarak günümüzde Türkiye’nin dizi ihracatı 500 milyon doları aşmıştır.

Bu ihracatın önemli temsilcilerinden Medyapım’a da katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Bu kitabın televizyon ve dizi yayıncılığı sektörüne ışık tutması ve buna benzer çalışmalara da referans olmasını dilerim.