Pedagojik Gelişim Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Gelişim Düzey


HACIÖMEROĞLU G., ŞAHİN TAŞKIN Ç.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergis, 2012 (Peer-Reviewed Journal)