Pysiologische Begrenzungen der Salzresistenz von Mais (Zea mays L.)


Sümer A., Fortmeier R., Schubert S.

Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Dernekleri, Giessen, Germany, 27 September - 02 October 1999, pp.91-96

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giessen
  • Country: Germany
  • Page Numbers: pp.91-96
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Mısır, kültür bitkileri içerisinde tuza hassas bitkiler grubunda yer almaktadır. Bitki gelişimi, vejetatif dönemde tuzluluğa karşı oldukça duyarlıdır. Yeni bilgilere göre tuzlu koşullarda bitki gelişiminin gerilemesi 2 farklı bir modelle açıklanmaktadır. Tuz, ortamın ozmotik potansiyelini düşürdüğü için bitki 1. fazda fizyolojik kuraklılık stresine girmektedir. Ancak ilerleyen safhada yani 2. fazda iyon toksisitesi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada mısır bitkisindeki iyon toksisitesinin öncül olarak sodyum iyonu tarafından ortaya çıkarıldığı belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda fizyolojik stratejilerden yola çıkılarak tuza dayanıklı bir çeşit elde edilmiştir. Bu çalışma ile bitkinin fizyolojik sodyum eksklusyon stratejileri geliştirilerek bitkinin tuz stresine karşı dayanıklılığı daha da arttırılmıştır. Elde edilen sodyuma dayanıklı bu mısır çeşidini ileriki çalışmalarda ozmotik strese karşı dayanıklı bir çeşit ile çaprazlamak suretiyle bitkinin tuz ve buna bağlı olarak fizyolojik kuraklılık stresine karşı dayanıklılığı amaçlanmaktadır.