The Effects of Different Hanging Ratios on Gillnet Selectivity for Blotched Picarel (Spicara maena) in Northern Aegean Coasts of Turkey


Altınağaç U., Ayaz A., Öztekin A., Özekinci U., Beğburs C. R.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.1, pp.27-37, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study was conducted at 0-30 meters depth, in the Northern Aegean coast of Turkey, between October 15, 2015 -October 15, 2017. In the study, 9 different gillnets (Mullet nets) having 18-20-22 mm meshsizeand 0.35-0.50-0.65 hanging ratio were used. The aim of this study wasto determine the selectivity of these nets with different hanging ratios in the fishing of blotched picarel (Spicara maena). In the selectivity calculations made for this species, the SELECT model was used as "bi-modal" for gillnets with E = 0.35 hanging ratio, "log normal " for E = 0.50 hanging ratio and "normal scale" for E = 0.65 hanging ratio, model gave the best results. No selectivity difference depending on different hanging ratio could be determined for the blotched picarel that caught the highest number of fish on the trial nets. However, it has been determined that the optimum length and gillnets selectivity curves calculated for 18 mm mesh sized nets contain the values close to the sexual maturity length calculated for the blotched picarel.

Çalışma, Türkiye’nin Kuzey Ege kıyılarında 15 Ekim 2015 15 Ekim 2017 tarihleri arasında 0-30 metre derinlikte yürütülmüştür. Çalışmada, 18-20-22 mm göz genişliği ve 0,35-0,50-0,65 donam faktörüne sahip 9 farklı sade uzatma ağı (Barbun ağları) kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı farklı donam faktörlerine sahip bu ağların izmarit balığı (Spicara maena) avcılığındaki seçicilik değerlerinin belirlenmesidir.Bu balık için yapılan seçicilik hesaplamalarında, SELECT model kullanılmış, E=0,35 donam faktöründeki ağlar için “bi-modal”, E= 0,50 donam faktörü için “lognormal”, E=0,65 donam faktörü için ise “normal scale” modeli en iyi sonucu vermiştir. Deneme ağlarına en fazla yakalanan izmarit balığı için donam faktörü değişikliğine bağlı bir seçicilik farkı belirlenememiştir. Ancak 18 mm göz genişliğindeki ağlar için hesaplanan optimum boy ve seçicilik eğrisideğerlerinin, izmarit balığı için hesaplanan ilk üreme boyuna yakın değerleri içerdiği belirlenmiştir.