Akvakültürde Yemleme Stratejisi (Feeding Strategy in Aquaculture). Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi (SUMDER), 43-48: 39-45.


Creative Commons License

YİĞİT M., Çelikkol B.

Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi (SUMDER), vol.43-48, pp.39-45, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turkish aquaculture industry has been in a rapid growth during the last 10 years and has become an important sector in Europe. A more rational use of the country's valuable water

resources may lead to a significant increase of the production value and an improvement of the economical inputs. The employment of qualified Aquaculture Engineers at fish farms as well as the increasing cooperation of the private sector with Universities in recent years obviously played an important role in the fast growing period, where farmers may face some problems such as difficulties in diet selection or feeding strategy. In the present study, feeding strategy that influences feed efficiency, growth performance, and so the profitability of the facility has been evaluated towards a better production and for the benefit of the farmers.

 

Ülkemizde akvakültür sektörü son on yıllık süreçte hızlı bir ivme kazanmıs ve Avrupa'da önemli bir konuma gelmistir. Zengin su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması halinde mevcut üretim potansiyelinin katlanarak artacagı ve ülke ekonomisine saglanan katkıların da büyüyecegi süphesizdir. Türkiye'de Yetistiricilik isletmelerinde son zamanlarda Su Ürünleri Mühendislerinin daha fazla istihdam edilmesinin ve üniversitelerle daha fazla isbirligi yapılmasının olumlu yansımaları da bu gelisme sürecinde önemli rol oynamıstır. Hızlı bir ilerleme sürecinde, üreticilerimiz haliyle bazı sorunlarla karsılasmakta ve bunların basında uygun yem seçimi ve yemleme stratejisi gibi hususlar gelmektedir. Bu çalısmada, özellikle üreticilere yararlı olması amacıyla üretim faaliyetini dogrudan etkileyen, yem verimliligini, balıgın büyüme performansını, dolayısıyla isletmenin karlılık oranını belirleyen yemleme stratejisi ele alınmıstır.