Gerçek Zamanlı Ağır Metal Dekontaminasyonu.


HIZ M. M. , ÖZTÜRK O. , AKI C.

II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi., İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.25-28

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25-28

Özet

Yoğunluğu 5 3 g/cm (r>5 3 g/cm ) büyük olan kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, civa gibi metaller ağır metal olarak adlandırılır. Ağır metaller ve tuz formları çevre için önemli kontaminasyon ajanlarıdır. Ağır metaller ekolojik olarak insan vücuduna kontamine olmuş içme sularının tüketilmesi, besin zinciri, solunum ve deriden emlim yoluyla girmektedir. Ağır metaller eser miktarlarda biyolojik olarak önemli reaksiyonlarda bulunarak yaşamsal öneme sahip olsalar da kritik değerlerin üzerinde nörotoksik ve kansorejen etki göstermektedir. Katı veya sıvı örneklerdeki ağır metal kontaminasyonu; ICP veya ICPMS gibi cihazlarla ölçülebilmektedir; fakat söz konusu sistemler topraktan gerçek zamanlı ölçüm gerçekleştirememektedir. Kontaminasyon alanından örneklerin herhangi bir laboratuar ortamına taşınmadan, birbirine entegre sistemlerle, gerçek zamanlı ölçüm gerçekleştirmek ve ağır metal konsantrasyonunun kritik bir değere ulaşması durumunda genetik mühendisliği ile ağır metallerin biyo-dönüşümünü sağlayan Pseudomonas sp. bakterisi tarafından dekontamine edilmesi gerekmektedir. Bu sayede ağır metal kontaminasyonuna uğramış bölge hızlı bir şekilde temizleneceği için, ağır metallerin ekosistem üzerinden kümülatif olarak etkileri hızlıca engellenmiş olacaktır. Bu poster çalışmamızın amacı, ağır metallerin sahip oldukları spektrumun fiziksel bir dedektör tarafından belirlenmesi ve alınan bu ölçümün kritik değerlerin üzerinde olması durumunda; genetik müh disliği kullanılarak direnç plazmidleri aktarılmış Pseudomonas sp. türleri ile kontaminasyon alanının kontrollü bakteri salınımı yapan, nano parçacıklar kullanarak temizleyecek entegre bir sistem kurulabileceğinin gösterilmesidir.