Türkiye’de Uygulanan Faiz Oranı Politikalarının Ekonomik Büyüme Sürecine Etkileri


SAVRUL M., özenç ö.

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.1, pp.611-629, 2020 (Peer-Reviewed Journal)