Bilgi Toplumunda Kriz Yönetimi Stratejileri Türkiye Bilişim Sektörü Örneği Model Önerisi


Creative Commons License

ÖRNEK A. Ş.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2006
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes