Bilgi Toplumunda Kriz Yönetimi Stratejileri, Türkiye Bilişim Sektörü Örneği: Model Önerisi


Creative Commons License

ÖRNEK A. Ş.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2006
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

ÖNSÖZ  
İçinde yaşadığımız yerküre ve zaman diliminde canlıların ayakta kalmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Teknolojide ve iletişimde sağlanan ilerlemeler insanoğlu için yeni ufuklar aralarken, krizlerin sayısını gittikçe artırmaktadır. Birer canlı organizma olan işletmeler değişimin hızına ayak uyduramayınca krize düşmektedirler. Yöneticiler karar vermekte güçlük çekmektedirler. Yaşanan iflaslar, sadece işletmeleri değil toplumda yer alan tüm paydaşların geleceğini etkilemektedir. Krizler, işletmeler için “ölüm kalım anlarıdır”. Bilgi çağının ürünü olan “yeni” ekonomi dünyasında, krizlerin üstesinden gelmek, eski paradigmaların yerlerini yenilere bırakmasıyla olanaklıdır. İşletmeler stratejilerini belirlerken, kriz yönetimine uygun biçimde davranmalıdırlar. Son on yılda dünyada, ülkemizde yaşanan büyük can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan krizler; “ani işletme ölümleri”, kriz yönetimi konusunun yeterince anlaşılamadığını göstermektedir. Ülkelerin geleceği açısından bilişim sektörü, ümit bağlanan sectorlerin başında gelmektedir. Ancak yaşanan krizler bilişim sektörünü, Türkiye’de olduğu gibi, derinden etkilemektedir. Bu çalışma öncelikle, bilişim sektöründeki işletme ve yöneticileri olmak üzere tüm örgütlerin, kriz yönetimi konusunu kavramalarını; kaos evreninde dünyayı yeniden algılamalarını amaçlamaktadır. Çalışmanın, gelecekte varolma bilincine ulaşmak isteyen örgütler, yöneticiler ve tüm çalışan insanlara, bilime yeni bir bakış açısı kazandıracağı ümit edilmektedir...