The Effects of Troy Museum and Archaeological Site of Troy on the Branding Effort of Canakkale Destination


Creative Commons License

Can E., Büyük Ö.

2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (İCAR, Bolu, Turkey, 17 - 19 February 2020, pp.464-478

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.464-478
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The world-famous Troy Museum and Archaeological Site of Troy would play a large part while creating a brand image of Canakkale regarding the target audience's' perception while developing a brand identity. Troy would be an effective competitive advantage of Çanakkale to differentiate from competitors in this branding strategy. Therefore, Troy, used as an umbrella brand, would be the focal point of the destination of Çanakkale's branding efforts and by balancing the other historical, natural and cultural values, and also it would accelerate and improve the tourism movement of the city marketing strategies that should have developed by making use of the brand influences of Troy Museum and Archaeological Site of Troy as the attraction factors of Çanakkale destination are the main subjects of this study.

Çanakkale’nin marka imajı oluşturulurken hedef kitlesi tarafından nasıl algılanacağına ilişkin bir marka kimliği yaratmada; dünya çapında bilinen Troya Müzesi ve Ören Yeri’nin rolü büyük olacaktır. Troya, markalama stratejisi oluşturulurken, rakiplerden farklılaşmak için önemli bir rekabet üstünlüğüdür. Dolayısıyla şemsiye marka olarak kullanılabilecek Troya, hem Çanakkale’nin destinasyon markalaşması çalışmalarının odak noktasını oluşturacak; hem de şehrin diğer tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin dengelemesi ile kentteki turizm hareketini hızlandıracak ve geliştirecektir. Çanakkale destinasyonunun çekicilik unsuru olarak Troya Müzesi ve Ören Yeri’nin marka etkisinden faydalanılarak hazırlanması gereken pazarlama stratejileri bu çalışmanın temel konusudur.