The Chanakkale Post Office Building & Çanakkale - Postane Binası


Creative Commons License

Salcan E.

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÇANAKKALE Postane Binası

Postane Başmüdürlüğü Binası

Erdem SALCAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğretim üyesi, erdemsalcan@comu.edu.tr


Çanakkale Ptt Başmüdürlüğü Binası’nın inşası ile ilgili süreç 1955 yılında Ptt Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ile başlamıştır. Buradaki temel amaç, Çanakkale İli’nin iletişim ihtiyacını karşılayan nitelikli, yeterli ve amaca uygun bir bina ihtiyacının karşılanmasıdır. Yapının inşa süreci 5 yıl sürmüş ve 25 Şubat 1960 Cuma günü düzenlenen bir törenle hizmete girmiştir. 

Yapı, genel mimari özellikleri itibariyle betonarme tekniğiyle inşa edilmiş 2 katlı bir kamu yapısıdır. Bina, 943m2 büyüklüğünde bir zemin kat ve yine aynı büyüklükte bir 1. kata sahiptir. Yapının zemin katında, müşteri holü, vezne, gelen ve giden posta ile ısıtma ve su deposu gibi mekanlara yer verilmişken, 1. katında ise idari ofisler, muhasabe birimleri, çeşitli teknik birimler, bilgi işlem gibi mekanlara yer verilmiştir. Yapının ana girişi, İnönü Caddesi yönünde, posta hizmetleri ile ilgili birimlere görüş ise yapının kuzey yönündeki bahçesine açılan bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapının zemin ve 1. katları arasındaki ilişki, çift sahanlıklı bir merdiven ile sağlanmıştır. Yapının üst örtüsü, ahşap strüktürlü ve metal kaplamalı kırma bir çatı ile oluşturulmuştur. Yürütülen son araştırmalar, yapının hizmete girdiği 1960 yılından 2007 yılına kadar herhangi bir ciddi onarım veya bakım görmediğini ortaya koymaktadır. Bu tarihte gerçekleştirilen uygulamalar ise, yapının mekansal düzenini değiştirmekten uzak geniş çaplı bir tadilat niteliğindedir.

Çanakkale Ptt Başmüdürlüğü Binası, hizmete girdiği tarihten günümüze olan yaklaşık 60 yıllık sure boyunca kesintisiz olarak Çanakkalelilere hizmet vermiş ve bu nedenle kent belleğinde önemli yer edinmiş bir kamu yapısıdır. Bunun yanısıra, Çanakkale Kent Merkezinin planlama geçmişi ele alındığında, günümüze ulaşan ve halen yoğun şekilde kullanılmakta olan çok sayıda kamu yapısının 1950 ve 60 lı yıllarda inşa edildiği görülmektedir. Bu yapılar, inşa edildikleri dönemin mimari biçimlenişini oldukça iyi yansıtan yapılardır. Bu yapılar arasında yer alan Ptt Başmüdürlüğü Binası da oldukça iyi korunmuş şekilde günümüze ulaşan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı ile ilgili olarak yürütülmesi öngörülen koruma ve planlama çalışmalarının tümünde, yukarda bahsedilen tüm bu özelliklerin göz önüne alınması gerekliliği başlıca ilke olarak benimsenmelidir.