Doğum öncesi bakımın niteliği


Creative Commons License

GÖKTAŞ F.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.5, no.1, pp.28-35, 2008 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.28-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

To determine the variables that influence the quality of the antenatal care and whether the delivering women have received antenatal care MATERIAL-METHOD: This study, which is a cross-sectional one, was conducted with 198 women who are on the first or second day of the delivery at Çanakkale State Hospital. The data were collected through interview using a survey form. The quality of antenatal care was assessed out of 42 points. The data were assessed logistic regression analysis. FINDINGS: The average age of the women is 25 ± 1.0. All the women received antenatal care. The places that provide antenatal care are private health institution (% 55.1), state hospitals (% 13.6), cottage hospital (% 6.6 ). The % 5.6 (1-3 times) and % 27.3 (4-6 times) of the women received antenatal care insufficiently often and sufficiently often, respectively. According to the determined criteria, the % 59.6 (15-29 points) and % 40.4 (30-42 points) of the women received insufficient care in quality and sufficent care in quality, respectively.
RESULT: The consulting service that the women received during antenatal care was insufficient. There is a significant between antenatal care and age, the number of pregnancy, health insuarence, the person who the marriage.

Keywords: antenatal care, pregnancy, quality

Doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım (DÖB) alma durumlarını ve doğum öncesi bakımın niteliğini etkileyen değişkenleri belirlemek GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipte olan bu çalışma, Çanakkale Devlet Hastanesi’nde post partum birinci yada ikinci günde olan 198 kadınla yürütülmüştür.Veriler; yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu kullanılarak toplanmıştır. DÖB’ ün niteliği 42 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Veriler lojistik regression analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 25 ± 1.0’dır. Kadınların tamamı DÖB almıştır. Doğum öncesi bakım alınan yerler sırasıyla özel sağlık kuruluşları (% 55.1), devlet hastanesi (% 13.6), sağlık ocağı (% 6.6 )’dır. Kadınların % 5.6’sı (1-3 kez) yetersiz sıklıkta, % 27.3’ü ise yeterli sıklıkta (4-6 kez) DÖB almıştır. Belirlenen kriterlere göre kadınların % 59.6’sı nitelik bakımından kısmen yetersiz bakım (15-29 puan), % 40.4’ ü yeterli bakım (30-42 puan) almıştır.
SONUÇ: Kadınların DÖB sırasında aldıkları bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri yetersizdir. Nitelikli DÖB alma durumu ile yaş, toplam gebelik sayısı, sosyal güvence durumu ve evliliğe karar verenin kim olduğu değişkenleri anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: doğum öncesi bakım, gebelik, nitelik