A New Contribution to the Western Anatolia Early Bronze Age Chronology: Volute Vessel” (İngilizce) ve “ Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Kronolojisine Yeni Bir Katkı: Volütlü Kaplar” (Türkçe)


YILMAZ D.

IVth International Archaeology Symposium- IV. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 19 - 21 March 2014, vol.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The pottery of Early Bronze Age III of Western Anatolia shows regional characteristics. The volutes are included in the pottery forms of Early Bronze Age III and hold a chronological importance. The volute vessels generally indicate the end of Early Bronze Age III and the beginning of Middle Bronze Age at the north of Western Anatolia and therefore they help us to identify the date. Volutes first appeared on metal vessels at the Western and Central Anatolia, and later they were also seen on the baked clay vessels during the period of Early Bronze Age III. The volute vessels are important forms because they indicate the existence of cultural relations between Western Anatolia and Balkans, Eastern Aegean Islands, Central Anatolia and even with Cilicia during the Early Bronze Age III. It is known that volutes were assembled as handle or foot of the vessels of various forms. In this study, the volutes that were uncovered at Maydos Kilisetepe at the contemporary level with Troy V Period and the specimens previously known in Anatolia have been examined in terms of chronological and typological order. The pottery of Early Bronze Age III uncovered at Maydos Kilisetepe show parallelism with the pottery of Troad region and the East Aegean Islands. The volutes of Maydos Kilisetepe are quite important for the reason that they determine the most northern point of Western Anatolia for the volute vessels that ever uncovered in an archeological excavation until today. In addition, it is also one of the significant settlements which allow us to make connections for the transition of this form to the Balkans.
Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı III seramiği bölgesel özellikler göstermektedir. Erken Tunç Çağı III seramik formları içinde yer alan volütlü kap parçaları kronolojik olarak önem taşımaktadır. Volütlü kaplar genel olarak Batı Anadolu’nun kuzeyinde Erken Tunç Çağı III sonu ve Orta Tunç Çağı başlarına kadarki zaman dilimine işaret ettiği için tarihlendirmeye yardımcı olan formlar arasındadır. Erken Tunç Çağı III’te Batı Anadolu ve Orta Anadolu’da metal kaplarda ortaya çıkan volütler, seramik kaplara uygulanmıştır. Volütlü kaplar, Erken Tunç Çağı’nda Batı Anadolu‘nun Balkanlar, Doğu Ege Adaları, Orta Anadolu ve hatta Kilikya Bölgesi ile kültürel ilişkilerini gösteren önemli formlardandır. Volütlerin hem kulp olarak hem de ayak olarak çeşitli formlardaki kaplarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada Maydos Kilisetepe’de Troya V Dönemi ile çağdaş tabakada ele geçen volütlü kaplar ile birlikte daha önceden Anadolu’da bilinen örnekler kronolojik ve tipolojik bakımdan değerlendirilecektir. Maydos Kilisetepe’de ele geçen Erken Tunç Çağı III seramiği, Troas Bölgesi ve Doğu Ege Adaları ile paralellik göstermektedir. Maydos Kilisetepe volütlü kapları, şimdiye kadar yapılan arkeolojik çalışmalarda ele geçen volütlü kapların Batı Anadolu’da bilinen en kuzey noktası olması bakımından da önemlidir. Ayrıca Balkanlar’a bu formun geçişinde bağlantı kurabileceğimiz önemli yerleşimlerden birisi olmalıdır.