Dynamics of lithospheric extension and residual topography in southern Tibet.


CHEN B., SHAHNAS M. H. , PYSKLYWEC R., ŞENGÜL ULUOCAK E.

American Geophysical Union, 11 - 15 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri