İbn Dakikul’id’in el-İktirâh Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler


Durmuş Ü.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.193-220, 2018 (Peer-Reviewed Journal)