İbn Vellâd'ın Hayatı, İlmî Kişiliği ve el-İntisâr li Sîbeveyh ale'l-Müberred Adlı Eseri


GEYLANİ M.

İslami İlimler Araştırmaları Dergisi (Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi), no.12, pp.1-13, 2022 (Peer-Reviewed Journal)