Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme Kadınların Geleneksel İnanç ve Uygulamaları


ÇALBAYRAM N., GÖNENÇ İ. M., TOPUZ N.

Archives of health science and research (Online), vol.6, no.2, pp.237-246, 2019 (Peer-Reviewed Journal)