Akut Bakım Gereksinimi olan Çocukların Hemşirelik Bakımında Omaha Sistemi nin Kullanılması


COŞANSU G., CANGÖL S., ERDOĞAN S.

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.22, no.3, pp.137-144, 2014 (Peer-Reviewed Journal)