Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi Açısından Sendai Çerçeve Eylem Planının (2015-2030) Getirdikleri


KOÇAK H., ÇALIŞKAN C.

I. Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.61

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.61

Özet

Giriş-Amaç: Birleşmiş Milletler Uluslararası Risk Azaltımı Merkezi (UNISDR) tarafından 14-18 Mart 2015 tarihinde Japonya’nın Sendai kentinde düzenlenen “Üçüncü Afet Risk Azaltımı Dünya Konferansında afet risk azaltımına yönelik 2015-2030 dönemini kapsayacak yol haritası olarak belirlenen “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” başlıklı çerçeve eylem planı ilan edilmiştir. Sendai Çerçeve Eylem Planı'nda afet risk azaltımını sistematik bir şekilde ele alarak öncelik sırasına göre dört aşamada yapılması gereken hedefler bulunmaktadır. Çalışmada, belirlenen öncelik sırasına göre sadece sağlık hizmetlerine ilişkin belirlenen afet risk azaltımı hedefleri değerlendirilmektedir.
Yöntem-Gereç: Bu çalışma, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” başlıklı çerçeve eylem planında “health”, “medicine”, “care”, “disease” “morbidity” ve “mortality” anahtar kelimeleri ile taranarak afet risk azaltımında sağlık hizmetleri ile ilgili yapılması gerekenler ele alınmaktadır.
Bulgular: I.Öncelik: Afet Risklerini Anlamak: afet kayıplarını ve özel tehlikelere ilişkin maruziyet ve kırılganlıklar hakkındaki sağlık bilgi içeriklerini sistematik bir şekilde kaydetmek, değerlendirmek, paylaşmak ve kamuoyuna hesap verebilirliğin sağlanmasıdır. II.Öncelik: Afet Risk Yönetimi İçin Afet Risk Yönetişimini Güçlendirmek: Ulusal ve yerel seviyede afet risk azaltımı stratejilerini ve planlarını ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde oluşturmak ve uygulamak gerekmektedir. III.Öncelik: Dayanıklılık için Afet Risk Azaltımına Yatırım, Ulusal sağlık sistemlerinin dirençliliğini artırmak: Birincil, ikincil ve üçüncül sağlık bakımının içerisine özellikle yerel seviyede afet risk yönetiminin entegresyonu sağlanması gerekmektedir. Afet tıbbı alanında eğitim kapasitesini desteklemek ve geliştirmek, anne (maternal), yeni doğan ve çocuk sağlığı, üreme sağlığını da içerecek şekilde temel sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak yer almaktadır. IV. Öncelik: Etkili Yanıt ve Kurtarma, Rahabilitasyon ve İyileştirmede “Daha İyi Yeniden İnşa” için afetlere karşı hazırlık çalışmalarını artırmak, yaşam kurtarma ve temel sağlık hizmetlerini sunulmasında kritik öneme sahip sağlık tesislerinin afet esnasında ve sonrasında etkili bir şekilde çalışabilirliğini sağlamak gerekmektedir.
Sonuç: Afet risk yönetiminde sağlık hizmetleri açısından belirlenen önlemler morbidite ve mortalitenin azaltılması açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Acil Yardım, Afet Tıbbı, Afetlerde Sağlık Yönetimi, Sağlık, Sağlık Bakımı