Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma


Atay L., Yıldırım H. M.

SOİD, vol.5, no.3, pp.6-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SOİD
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.6-14
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tourism education is very important in terms of adding qualified labor into tourism sector. Main purpose of this research covering tourism departments with full time education at state universities is to try to determine the satisfaction of the students with their education. Reliability of data (Cronbach alpha) was tested and the reliability of scale was calculated as 0,89. Ki kare, Independent Samples T and One Way ANOVA tests were used for hypothesizes made up. As result, students are satisfied with their tourism programmes in general. Improving the school building, increase social and scientific facilities, efficiency of consulting, experience and qualifications of lecturers giving vocational courses are listed as requirements of students. Meeting the requirements will increase satisfaction level of students.
 
Turizm eğitimi, yetişmiş iş gücünün sektöre kazandırılması açısından çok önemlidir. Devlet üniversitelerinin örgün eğitim-öğretim yapan turizm bölümlerinin dahil edildiği bu araştırmanın temel amacı, turizm lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitime ilişkin memnuniyetlerini belirlemeye çalışmaktır. Verilerin güvenilirliği (Cronbach alpha) test edilmiştir. Analiz sonucuna göre ölçeğin güvenirliliği 0,89 olarak hesaplanmıştır. Oluşturulan hipotezlere ki kare, bağımsız
çift örneklem t testi (Independent Samples T) ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında öğrencilerin, kayıtlı oldukları turizm lisans programlarından genel anlamda memnun oldukları anlaşılmaktadır. Ancak, okullarda fiziki yapının iyileştirilmesi, sosyal ve bilimsel etkinliklerin arttırılması, danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve mesleki derslerin iyileştirilmesi öğrenci memnuniyetini artırmada dikkat edilecek unsurlar olarak sıralanmaktadır. Sektördeki gelişmelerin öğrenciye aktarılması için öğretim elemanlarının teşvik edilmesi de önemli konudur.