CARALL Kompozitlerin Delinmesinde Elyaf Yönelimi Ve Delme Parametrelerinin Delaminasyona Etkisinin Değerlendirilmesi


Ekici E., Motorcu A. R.

5.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, vol.1, pp.232-239

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-239
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kompozit-metal yığınlarının delinmesi konusunda önemli miktarda araştırma yapılırken, havacılık yapılarında kullanılan fiber metal laminatların (FML'ler) işlenebilirliği konusunda sınırlı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada tek yönlü ve dokuma elyaf olmak üzere iki farklı yönelimli karbon takviyeli alüminyum laminat (CARALL) kompozitin delinmesinde, işleme parametrelerinin delik giriş delaminasyon hasarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Karbon elyaf takviyeli polimer kompozitlerin delinmesinde gelişmiş geometri özelliklerine sahip birçok özel matkap ucu önerilmiş olsa da delme performansı, takım maliyeti ve ayrıca alternatif takım geometrilerinin getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle, deneylerde 6 mm çapında 118° uç ve 30° helis açısına sahip kaplamasız karbür geleneksel standart matkap tercih edilmiştir. Kuru delme şartlarında gerçekleştirilen deneyler üç farklı kesme hızı (65, 78 ve 100 m/dak) ve ilerleme miktarında (0.06, 0.078 ve 0.1 mm/dev) gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında delme parametreleri ve elyaf yöneliminin delaminasyon hasarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla %95 güven seviyesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü elyaf kullanılarak üretilen CARALL-2’de delaminasyon hasarının daha yüksek olduğu görülmüştür. İlerleme miktarının artışına paralel bir şekilde delaminasyonun arttığı, kesme hızına bağlı belirgin ve lineer bir ilişki görülmemiştir. ANOVA sonuçlarına göre delaminasyon hasarı üzerinde en etkili parametre % 35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi olmuştur. Elyaf yönelimini %25.07 ve %22.27 katkı oranları ile sırasıyla ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip etmiştir. Kesme hızının %4.67 katkı oranı ile belirgin bir etkisinin olmadığı görülmüştür.