Doğal arıtma sistemlerinde farklı hidrolik yükleme seviyelerinin ve hidrolik alıkonma sürelerinin atık su’da BOI, KOİ, AKM, NH4-N ve Toplam Koliform gibi kirletici parametrelerin giderilmesine etkileri. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 715-723. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaras


Gidirişlioğlu A., Çebi U., ÇAKIR R.

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.715-723

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.715-723