Doğal arıtma sistemlerinde farklı hidrolik yükleme seviyelerinin ve hidrolik alıkonma sürelerinin atık su’da BOI, KOİ, AKM, NH4-N ve Toplam Koliform gibi kirletici parametrelerin giderilmesine etkileri. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 715-723. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaras


Gidirişlioğlu A., Çebi U., ÇAKIR R.

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.715-723

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.715-723
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes