Turizm Öğrencilerinin Aldıkları Eğitimin Yeterliliği ve Staj Hakkındaki Algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


BOZ M., Yücekaya P., Kara K.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi (SOBİAD), vol.10, no.2, pp.66-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal)