Antik Yazarlar ve Seyyahların Gözüyle Kayseri


YILMAZ D. , Arıhan S.

IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Gevher Nesibe Darüşşifası'nın 800. Kuruluş Yılı, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006, ss.53-63

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.53-63

Özet

Bu çalışmanın amacı Antik Çağlardan günümüze kadar Kapadokya olarak adlandırılan bölgenin merkezi konumundaki Kayseri ( Kaisareia-Mazaka) şehrini M.S. 1. yy’dan M.S. XIX. yy. sonuna kadar gezmiş olan antik yazarların ve seyyahların yazdıklarından yola çıkarak değerlendirmektir. Coğrafi konumundan dolayı önemli yolları birbirine bağlayan kavşak noktasında yer alan Kayseri şehri öncelikle Antik yazarların ve daha sonra Anadolu’yu keşfetmeye gelen seyyahların uğrak yeri olmuştur. Antik Dönemlerde kutsal kabul edilen, tapılan ve ikonografik açıdan en fazla tasviri olan dağlardan birisi olarak sikkelerde karşımıza çıkan Erciyes Dağı ( Argaios) eteğine kurulmuş olan Mazaka kentinden ünlü Kral Yolu ‘nun geçtiğini de yine bu kaynaklardan öğrenmekteyiz. Tarihin her döneminde farklı etnik grupların yaşadığı, canlı bir ticaret hayatı olan Kayseri aynı zamanda çağının her zaman önünde bilim ve sanat kenti olmasıyla dikkatleri daima çekmiştir. Selçuklular Dönemi’nde tarihteki ilk tıp okullarından birisi olan Gevher Nesibe Şifaiyesi’nin Makarr-ı ulema (Bilginler Şehri) olarak anılan Kayseri’de olması tesadüf değildir. Bu köklü kültürel yapının sonucu olarak birçok yazar, düşünür, bilim adamı ve sanatçı yetiştirmiştir. Sonuç olarak seyahatnameler ve Antik kaynaklara yansıdığı gibi tarihin hangi döneminde olursa olsun Kayseri önemli bir kültür ve ticaret merkezi olarak yerini korumayı başarmıştır.