Çanakkale’de Kadın İstihdamı


AKA A., Özkök F. , Gümüş F.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu. Çanakkale, ss,, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2006, ss.13-20

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.13-20

Özet

Kadın, tarihsel süreç içinde her dönemin koşullarına göre değişen biçim ve statülerde çeşitli ekonomik faaliyetlere katılmıştır. Sanayi devriminden günümüze kadar kadın işgücünün çalışma yaşamındaki yeri giderek artmaktadır. Kadınların sanayi ve hizmetler sektörlerinde ev dışı çalışma yaşamına katılımı, birçok gelişmiş ve azgelişmiş ülkede, 1970’li yıllardan başlayarak önemli artışlar göstermiştir. Kadının çalışma yaşamında yer alması özellikle bölgesel kalkınma açısından ve kadının toplumdaki statüsünü değiştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Çanakkale’de kadının bölgesel ekonomi içindeki yerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak, kadın ve ekonomi konusunda literatür taramasının yapılması ve bölgede kadın istihdamına ilişkin verilerin derlenerek analiz edilmesi benimsenmiştir. Bu bağlamda, kadın konusundaki ekonomik araştırmalar incelenerek, dünyada ve Türkiye’de kadının ekonomideki yeri incelenmekte ve Çanakkale bölgesinde kadının ekonomideki yeri; sektörel yoğunlaşma, işyerindeki konumu ve yaptığı iş açısından analiz edilmektedir.