Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale İli Örneği


ÖRGE YAŞAR F., YAŞAR O.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.47, pp.1-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal)