Atık Sudan Uçucu Organik Bileşen Toluenin Ekonomik Olarak Ayrılması: Pervaporasyon İle Arıtma


ÜNLÜ D., UĞUR NİGİZ F. , HİLMİOĞLU N.

Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 6 - 09 Aralık 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri