Gender Sensitivity to Natural Stones and The Placebo Effect


Kutlu Y. A., Çalık A., Ulugergerli E. U.

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The global market size of wellness industry is approximately five trillion dollars. In recent years, a new market based on natural stones has also been jointed in this commercial network. Due to their color, appearance and rarity, natural stones are very indicative of social status. These stones are also used as a part of alternative medicine. Considering that the applications for natural stones are very similar to each other, it may be a true approach to associate the placebo effects of the stones on humans using a survey method. The Placebo Effect is a positive situation formed by an ineffective medicine, object or application depending on self-conviction. The desire for a longhealthy life and the perception of health via the natural stones may vary depending on gender. The aim of this study is to investigate the gender-sensitive placebo effect of natural stones that are promoted as medicinal all over the world. Questionnaire technique is preferred as a survey method. Primary statistical results of the survey study are given in percentage. It is supported by 74% (Female) and 58% (Male) subjects that some natural stones can be healing. On the other hand, according to the subjects, the ninety-two percent of information given for commercial purposes about healing stones is misleading information, and the seventy-five percent of the sold stones through e-commerce may be fake. Also, the subjects state that they may try an alternative medicine method instead of a modern medical method at the rate of 75% (Female) and 65% (Male) to try with the hope of recovering, and people can heal themselves at the rate of 64% (Female) and 56% (Male) and if the stones are advertised as healing, an ordinary stone may be used for the treatment purposes at the rate of 94% (Female) and 86% (Male). Although the Placebo Effect is little known among all participants, it is accepted that action of healing from the natural stones is associated with the placebo effect at a rate of 75% when clearly stated. Because of the female participants more interested in healing from the natural stones, they should be preferred primarily in studies on the placebo effect of the stones.

Keywords: Natural Stones, Wellness, Gender Sensitivity, Placebo Effect

Günümüzde, Türkçe karşılığı kaliteli, sağlıklı yaşam olarak ifade edilen “Wellness” sektörünün tüm dünyadaki pazar payı yaklaşık beş trilyon dolardır. Son yıllarda, doğal taşlara dayalı yeni bir pazar da bu ticari ağın içine dâhil olmuştur. Doğal taşlar; renk, görünüş ve nadir bulunmaları nedeniyle sosyal statü göstergesidir. Bu taşlar tamamlayıcı tıbbın bir parçası olarak ta kullanılmaktadır. Doğal taşlara yönelik uygulamaların birbirine çok benzediği düşünülürse bir örneklem üzerinde anket yöntemi ile çalışmak; taşların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini plasebo kavramı ile ilişkilendirmek için doğru bir yaklaşım olabilir. Plasebo etkisi; tesirsiz bir ilacın, nesnenin veya uygulamanın telkine dayalı olumlu bir etki ortaya çıkarması halidir. İyi yaşam arzusu ve doğal taşlara bağlı sağlık algısı cinsiyet duyarlı olarak değişim gösterebilir. Bu çalışmanın amacı; tüm dünyada şifalı olarak tanıtılan doğal taşların insanlar üzerindeki cinsiyete duyarlı plasebo etkisini araştırmaktır. Araştırma yöntem olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Anket çalışmasının dar kapsamlı istatistiki sonuçları yüzde oranı ile sunulmuştur. Bazı doğal taşların şifalı olabileceği %74 oranında kadın %58 oranında erkek katılımcı tarafından desteklenmektedir. Buna karşın, tüm katılımcılar şifalı taşlarla ilgili; yaklaşık %92 oranında ticari amaçlı yanıltıcı bilgiler verildiğini ve satılan taşların %75 oranında sahte olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca, katılımcılar; %75 oranında kadın, %65 oranında erkek modern tıp dışında bir yöntemi, iyi geleceği ümidiyle deneyebileceklerini, %64 oranında kadın, %56 oranında erkek insanların kendi kendini iyileştirebileceğini ifade etmektedir. Şifalı olarak tanıtılmaları halinde sıradan bir taşın tedavi amaçlı olarak tercih edilebileceğini ise %94 oranında kadın, %86 oranında erkek katılımcı tarafından karşılık bulmuştur. Tüm katılımcılar arasında; “Plasebo Etkisi” çok az bilinse de anlaşılabilir bir şekilde ifade edildiğinde doğal taşlardan şifa aramanın %75 oranda plasebo etkisi ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Kadın katılımcılar; doğal taşlardan şifa aramaya her yönü ile daha fazla ilgi duyduğu için bu taşların plasebo etkisi üzerine çalışmalarda öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Taşlar, Sağlıklı yaşam, Cinsiyet Duyarlı, Plasebo Etkisi