Kentsel Alanda Su Sorununa Çözümsel Yaklaşım: Yağmur Bahçesi


Creative Commons License

Uçkan T., Erduran Nemutlu F.

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.1, pp.1134-1142

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1134-1142
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 Kentsel alanlarda, plansız gelişim, çevre kirliliği ve bunlara bağlı olarak doğal kaynakların hızla tahrip olması en önemli sorunlardır. En önemli doğal kaynaklardan biri de yağmur suyudur. Ancak etkin kullanılamayarak felaketlerin kaynağına dönüşebilmektedir. Bu bağlamda yağmur bahçeleri, doğal, temiz su kaynağının verimli ve geri dönüşümlü olarak kullanımını sağlayan ekolojik ve ekonomik sistemlerdendir. Böylece sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi modelleri oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kentsel alanda bu sistemlerin irdelenmesi ve yapılarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenmesidir. Çalışma yönteminde ilk olarak kentsel alanda su ile ilgili yaşanan sorunlar irdelenerek yağmur suyu geri dönüşüm sistemleri ile ilgili detaylı literatür çalışması yapılmıştır. İkinci aşamada Yağmur bahçesi ilkeleri, çeşitleri ve teknik detayları irdelenerek hem işlevsel hem estetik tasarımların uygulanabilmesi için temel ilkeler ortaya konulmuştur. Yağmur bahçesinin sadece işlevsel değil aynı zamanda estetik etkisi de dikkate alınarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Son aşamada yağmur bahçesi uygulaması, detayları aşamalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda ülkemizde farklı kentlere uygulanabilecek yağmur bahçesi modelinin nasıl yapılacağı belirlenerek örnek model oluşturuluştur. Bu model ile ülkemiz şartlarında yetişmeye uygun bitkilere örnekler verilmiştir. Bölge ekolojik istekleri dikkate alınarak bu türler ile yağmur bahçesi tasarımları yapılması öngörülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yağmur Bahçesi, Sürdürülebilirlik, Yağmur Suyu yönetimi