VDR Bsml ve COL 1A1 Gen Polimorfizmleri ile Adelosan İdiyopatik Skolyoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması


YILMAZ H., SILAN F., ZATERİ C., BAKAR C., KARATAĞ O., ATİK S., ...More

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Turkey, 11 - 15 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey