Tec1 Proteininin NTH1 Promotoruna Bağlanmasının Moleküler Modellemesi


Creative Commons License

Turgut Genç T., Çakas S.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.1109-1116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The trehalose molecule acts as an energy source and stress metabolite in Saccharomyces cerevisiae yeast cells. The proteins and their encoded genes involved in the synthesis and breakdown of trehalose are tightly controlled. NTH1 gene that is responsible from the degradation of stress accumulated-trehalose, is regulated transcriptionally and post-translationally. Not all of the transcription factors involved in transcriptional regulation are yet to be known. For this reasons, in this study the bioinformatic analysis of NTH1 promoter region was performed and transcription factors that are likely to bind were identified. Of these factors, Tec1 transcription factor was used to construct the potential three-dimensional NTH1 promoter-Tec1p binding model by using different databases and DNA-protein docking programs. The measurements in the obtained three dimensional model revealed that the probability of Tec1 protein binding to the NTH1 promoter was too high. In addition, BLAST analysis of the TEA-DNA binding site in S. cerevisiae and other organisms revealed that 22 amino acids in the TEA-DNA binding region were 100% conserved in all living organisms.

Saccharomyces cerevisiae maya hücrelerinde trehaloz molekülü enerji kaynağı ve stres metaboliti olarak görev yapmaktadır. Trehalozun sentezinde ve yıkımında görevli proteinlerin ve ilgili genlerinin ekspresyonları sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Stres koşullarında sentezlenen trehalozun yıkımında görev alan NTH1 geni transkrispsiyonel ve post-translasyonel olarak regüle edilmektedir. Özellikle transkripsiyonel regülasyonda rol alan transkripsiyon faktörlerinin tümü henüz bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmada öncelikle NTH1 promotor bölgesinin biyoinformatik analizi yapıldı ve bağlanma olasılığı bulunan transkripsiyon faktörleri belirlendi. Bu faktörlerden Tec1 transkripsiyon faktörünün NTH1 promotoruna potansiyel üç boyutlu NTH1 promotor-Tec1p bağlanma modeli farklı veri tabanları ve DNA-protein docking programları kullanılarak oluşturuldu. Elde edilen modelleme üzerinde yapılan ölçümlerde Tec1 proteinin NTH1 promotoruna bağlanma olasılığının kuvvetli olduğu belirlendi. Ayrıca Tec1 proteininin TEA-DNA bağlanma bölgesinin S. cerevisiae ve diğer canlılarda yapılan BLAST analizi sonucunda TEA-DNA bağlanma bölgesinde bulunan 22 amino asitin tüm canlılarda % 100 korunduğu tespit edildi.