Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri


Murat S.

İktisat Fakültesi Mecmuası, 46. Cilt, Sayı: 38/13-93, no.46, pp.317-340, 1996 (Peer-Reviewed Journal)