İşletme ve Muhasebe Eğitiminin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması – Sanal İşletme: Bir Örnek Olay İncelemesi


DEREKÖY F., ERDEN AYHÜN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.781-792, 2017 (Peer-Reviewed Journal)