Energy and Momentum Localization for Non Static Gödel Space Time in General Relativity and Teleparallel Gravity


KIY G., BAYSAL H. , AYGÜN S.

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararsı Fizik Kongresi, 6 - 09 Eylül 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri