Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitime Yönelik Görüşleri


Atay S., Gider D., Karadere G., Şenyüz P.

Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2009 (Peer-Reviewed Journal)