Kent Kimliği İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması


TUNÇ A., BELLİ A., AYDIN A.

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, pp.1673-1688, 2017 (Peer-Reviewed Journal)