Bazı Entomopatojen Nematod Türlerinin Zeytin Fidantırtılı Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)’e Karşı Virülensliğinin Araştırılması


Ataş H., Gözel Ç., Gözel U.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.35, no.3, pp.309-315, 2020 (Peer-Reviewed Journal)