Çağdaş Etkinliklere Katılımı Belirleyen Faktörler: Bir Uygulama


OĞUZHAN A., KANDUR H.

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 25 Mayıs 2013