Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar


Creative Commons License

Gökçe İ.

THEOSOPHİA, no.2, pp.51-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: THEOSOPHİA
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.51-66
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Abstract:  Muhaddiths  paid  attention  to  the  protection  of  hadiths.  They  made  efforts  to  

identify  the matters  that  affect  the  protection  of  the  hadiths.  One  of  the  issues  that 

 they  see  as  a  threat  to  the protection of hadiths is the inability to obtain information 

about the identity and justice of the râwîs. Muhaddiths  who  consider  the  unknown  râwîs  as  an 

 obstacle  to  the  authenticity  of  the  hadiths  also investigated the reasons removing 

ignorance from the narrators and expressed their opinions on this issue. Beacause, the authenticity 

of the hadiths depends largely on the reliability and dhabt of the râwîs The hadith  scholars who  

care about and  prioritize the narrations  of  righteous  râwîs initially needed credentials  in  

order  to  determine  their  justice.  For  this  reason,  they  discussed  the  factors  removing 

ignorance, such as the reputation of râwîs, whether they were considered as reliable by hadith 

scholars,

and if they had many narrators or not.


Öz: Muhaddisler hadislerin güvenliğini önemsemişlerdir. Hadislerin güvenliğini etkileyen şeyleri 

tespit etmek   için   çaba   harcamışlardır.   Onların   hadislerin   güvenliğine   yönelik   

tehdit   olarak   gördükleri konulardan birisi de râvîlerin kimlikleri ve adaletleri hakkında 

bilgiye ulaşılamamasıdır. Meçhul râvîleri hadislerin sıhhati önünde bir engel olarak gören 

muhaddisler, aynı zamanda râvîlerden cehaleti kaldıran sebepleri  de  araştırmış  ve  bu  konudaki  

fikirlerini  ifade  etmişlerdir.  Çünkü  hadislerin  sıhhati  büyük oranda  râvîlerin  güvenilir  

olmasına  ve  zabtına  bağlıdır.  Adil  râvîlerin  rivayetlerini  önemseyen  ve önceleyen   

muhaddisler,   onların   adaletini   tespit   etmek   için   öncelikle   kimlik   bilgilerine   

ihtiyaç duymuşlardır. Bu sebeple râvîlerin şöhret sahibi olması, hadis alimleri tarafından tezkiye 

edilmiş olması, birçok   râviye   sahip   olması  gibi  onlardan   cehaleti   kaldırıcı   etkenleri 

 değerlendirmişler  ve  hangi

durumlarda cehaleti kaldıran birer unsur olduklarını tartışmışlardır.