AISI 52100 Çeliğinin Farklı Kesici Takımlarla Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Tahminsel Modellenmesi


Motorcu A. R.

GİS 2013- Genç İstatistikçiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 September 2013, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, AISI 52100 çeliğinin, kaplamasız seramik (KY1615), kaplamalı seramik (KY4400) ve kaplamalı karbür (TP1000) kesici takımlarla tornalanmasında oluşan yüzey pürüzlülük aritmetik ortalaması (Ra) değerleri tahminsel olarak elde edilmiştir. Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) metoduna göre gerçekleştirilen işlenebilirlik deneylerinde elde edilen veriler Yanıt-Yüzey Tekniği (YYT) ile değerlendirilmiştir. Üç farklı kesici takım için % 95 güvenilirlik seviyesinde ikinci dereceden tahminsel denklemler geliştirilmiş ve bu denklemlerle elde edilen tahminsel Ra değerleriyle deneysel Ra değerleri arasındaki farkların ortalaması % 4,0'ün altında kalmıştır. Ra üzerinde en etkili parametreler sırasıyla; ilerleme miktarı, talaş derinliği ve kesme hızı olarak belirlenmiştir. Ra yüzey pürüzlülüğü üzerindeki performansları karşılaştırıldığında en düşük Ra değerlerini sırasıyla KY1615, KY4400 ve TP1000 takımlar sağlamışlardır.