OECD ÜLKELERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Akarsu Y., Kurt S., Dilbaz Alacahan N.

Journal of Life Economics, vol.7, no.4, pp.309-322, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Life Economics
  • Journal Indexes: ABI/INFORM, Index Islamicus, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.309-322
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

1980’den sonra bilgisayar kullanımının artmasıyla ve internetin hızla yayılmasıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri önem kazanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte ekonomideki verimlilik de gözle görülür şekilde artmıştır. Ekonomiler, pazar paylarını geliştirip genişletmek, daha az maliyetle üretim yapmak ve verimliliği artırmak amacı ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya yönelmişlerdir. Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile işgücü verimliliği arasındaki nedensellik ilişkilerinin Bootstrap Panel nedensellik testi olan Konya (2006) nedensellik analizi ile 1985-2010 dönemi ve verisi olan OECD ülkeleri için araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. Bazı ülkelerde anlamlı nedensellik ilişkileri tespit edilmişken, bazı ülkelerde herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.