İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin duygusal emek davranışları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki


Moran C., ÇORUK A.

International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, vol.11, no.1, pp.27-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)