Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Envanteri: Aydın İlindeki Özel Sağlık Kuruluşlarında Bir İnceleme


İYEM B., GÜVEN E. Ö., YILMAZER A.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.2, pp.1298-1317, 2020 (Peer-Reviewed Journal)