FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE “VİRÜS” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ


İMER ÇETİN N., TİMUR S., Pehlivan H.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.43, pp.47-59, 2021 (Peer-Reviewed Journal)